Årsmøte 11. mars 2020

Styret
Leder Ole Nicolai Avdal
Nestleder Kari Martinsen
Kasserer Hans Olaf Heslien
Sekretær Silje Drag
Medlem Tom Andrè Skjeggerud
Vara Kari Brevik
Vara Rune Melgaard Hansen


Valgkomitè

Trine Skjeggerud
Nina Larsen


Revisor

Ingvald Marthinsen


Brannansvarlig

Rune Melgaard Hansen