Årsmøte 12. august 2021

Styret
Leder Tom Andrè Skjeggerud
Nestleder Martha Bakkerud
Kasserer Hans Olaf Heslien
Sekretær Silje Drag
Medlem Ole Nicolai Avdal
Vara Irene Fuglerud
Vara Rune Melgaard Hansen


Valgkomitè

Trine Skjeggerud
Nina Larsen


Revisor

Marit Skustad


Brannansvarlig

Rune Melgaard Hansen